Історія ПАТ "Ватутінський м'ясокомбінат"

Публічне акціонерне товариство "Ватутінський м'ясокомбінат" 20250, Україна, Черкаська обл., м.Ватутіне, Індустріальне шосе,1 тел./факс (04740)6-21-41 patvmk@ukr.net

 

Ватутінський м’ясокомбінат Черкаського виробничого об’єднання м’ясної промисловості був прийнятий до експлуатації державною комісією і введений в дію в грудні 1966 року.

Проектна змінна потужність складає:

По виробництву мяса                                                 -   35     тонн

Ковбасних виробів                                                       -    5      тонн

Сухих тваринних кормів                                             -   1,7    тонн

Мясних напівфабрикатів                                            -   0,75 тонн

Одночасний обєм камер зберігання

заморожених вантажів на холодильнику                   -  1800 тонн

Стічні води скидаються на міські очисні споруди з попередньою очисткою на власній жироловці.

Підприємство провадить переробку великої рогатої худоби, свиней   і овець які постачаються із госпродарств України.

В результаті введення багатьох міроприємств по модернізації та технічному переоснащенні підприємства досягнуто змінну потужність:

По мясу і субпродуктам І категорії                             -  45  тонн

Ковбасним виробам                                                       -  7,5  тонн

Сухих таринних кормах                                                 -  2,6 тонн.

До складу мясокомбінату входять:

1.     База передзабійного утримання худоби, санзабійня.

2.     Цех первинної переробки худоби (ЦППХ):

-         субпродуктове відділення;

-         кишкове  відділення;

-         жирове відділення;

-         шкурозасолювальне відділення;

-         цех технічних фабрикатів.

3.     Холодильник.

4.     Ковбасний цех.

Ритмічну роботу основних виробничих цехів забезпечують допоміжні служби:

-         паросиловий цех;

-         ремонтно-будівельний цех;

-         компресорний цех;

-         служба головного механіка;

-         служба головного енергетика;

-         автотранспортний цех.

База передзабійного утримання худоби– ЦППХ.

База передзабійного утримання худоби розміщена на території мясокомбінату. Вона складається з двох критих баз загальною площею 2400м2 та відкритих – загальною площею 6800 м2 .На території бази знаходиться санітарна забійня, ізолятор, відділення для миття автотранспорту. Живність постачається на м’ясокомбінат тільки автотранспортом. Вона підлягає ветеринарному огляду, потім сортирується по статі, віку, методу переробки і розміщується на базі предзабійного утримання худоби. Одночасно на ній можна розмістити близько 500 голів великої рогатої худоби та 1500 свиней.

Цех первинної переробки худоби.

Забійне відділення.

Відділення обладнане двома конвейєрними лініями для переробки великої рогатої худоби та свиней. Для транспортування туш в процесі технологічної обробки встановлені монорейсові підвісні конвейєри.Щорічно забійне відділення може переробляти до 170 тис. тонн всіх видів живності .

Жирове відділення.

Жирове відділення обладнане двома поточно-механізованими лініями для переробки жиру-сирця “АВЖ” та “Де-Лаваль”. Введення в дію цих ліній в жировому відділенні забезпечило високу якість продукції, максимальний вихід жиру, швидкість та непреривність процесу, а також високу культуру виробництва.

Кишкове відділення.

Кишкове відділення розміщене в основному виробничому корпусі.

Відділення оснащене поточно-механізованими лініями “Фок-к”і “Фок-с”для обробки яловичих,та свиних черев.

Поточно-механізовані лінії складаються з ряду машин: віджимних вальців, пензеловочної машини, шлямодробильної та шлямовочної машин.

Обладнання відділення високопродуктивними лініями забезпечує хорошу якість продукції, збільшує продуктивність праці та покращує культуру виробництва.

Субпродуктове відділення.

Субпродуктове відділення розміщене в основному корпусі. Основне обладнання- центрофуги, перфоровані барабани та печі для смалки.

Оброблені субпродукти направляються в холодильник.

Мясокісні сібпродукти заморожуються  в тунельних морозильних камерах в блоках.

Кров збирається на харчові та технічні цілі.

Компресорний цех.

Компресорний цех приєднаний до головного виробничого корпусу. Забезпечення холодом камер відбувається за допомогою 17 компресорів, що працюють на температурних режимах:

-         АН – 260 (3 шт.) – 260000 ккал/год.;

-         НФ – 611 (2 шт.) – 140000 ккал/год.;

-         НФ – 811 (3 шт.) – 197000 ккал/год.;

-         НФ – 812 (2 шт.) – 70000 ккал/год.;

-         П – 100 – 110000 ккал/год.;

-         П – 220 (2 шт.) – 220000 ккал/год.;

-         ВХ – 350 (2 шт.) – 350000 ккал/год.;

-         ВХ – 260 – 260000 ккал/год.;

-         MS – 3 – 900 (при – 40) – 115000 ккал/год.

Система охолодження безпосередня.

Холодильник.

Значна робота проведена колективом підприємства по реконтрукції та розширенню холодильника.

Здійснена реконструкція морозильних камер, камер зберігання, обладнана нова камера для зберігання харчових жирів,  розширена рампа завантаження залізничних вагонів.

Для завантаження залізничних вагонів свининою застосовані електронавантажувачі зі спеціальними пристроями. Дана механізація дозволила вивільнити 2 особи, зайнятих важкою фізичною працею, зменшити кількість облікових операцій, прискорити завантаження залізничних вагонів і отримати економічний ефект.

При проектуванні і будівництві холодильника не було передбачено заморозки шерстних субпродуктів. З метою механізації даного процесу були виготовлені металічні ковші з днищами, що відкриваються.

Реконструкція камер 19, 20, 21 дозволила організувати потік на процесі розфасовки і дозаморожувати мякотні субпродукти. А також механізувати транспортування та розфасовку сироватки на холодильнику. В 2003 році була проведена реконструкція 17, 18 камери, що дало значний економічний ефект і прискорило заморожування сировини.

Застосування всіх цих заходів дало можливість на холодильнику Ватутінського м’ясокомбінату механізувати важку ручну працю, покращити умови праці, санітарний стан цеху, підвищити культуру виробництва.

Також були проведені роботи по застосуванню контейнерів для зберігання, транспортування та завантаження в залізничні вагони блочного мяса та субпродуктів

Шкурозасолювальне відділення.

Шкурозасолювальний цех розміщений в основному виробничому корпусі, склад шкур розміщений окремо.

Загальна площа, яку вони займають складає 810 м2 .

Цех технічо обладананий. Для санітарної обробки шкур ВРХ установлений миючий барабан. Міздріння свинних шкур відбувається на міздрильних машинах ММІ-48 і “Терматіс”. Міздріння яловичих шкур на міздрильно-навалозгоночній машині марки "Стевллінг“.

Консервування шкур відбувається методом тузлукування з послідуючим засолюванням в штабеля.

 Виготовлення, регенерація тузлука відбувається на лінії регенерації тузлука в потоці, розробленою за досвідом Могилевського мясокомбінату.

Процеси транспортування шкур в цеху механізовані за допомогою електротельфера. Транспортування шкур в склад і операції по складуванню механізовані за допомогою електронаватнажувачів.

Цех технічних фабрикатів.

Цех спочатку був обладнаний імпортним обладнанням фірми “Атлас” – Данія. Проектна потужність по виготовленню сухихи тваринних кормів 1,7 т на зміну.

Імпортне обладнання на сьогоднішній день частково застаріло і зламалось, тому проведено ряд робіт по технічному переоснащенню цеху, що дозволило збільшити потужність по виробництву сухих кормів до 2,6 т на зміну.

Відділенням виготовляється слідуюча продукція: борошно м’ясокісткове, кісткове, кормовий збагачувач, кормові і технічні жири, клей голерта, кормовий бульйон.

З кінця 2008 року цех не працює.

Ковбасний цех.

Ковбасний цех з середини 2006 року зупинено на повну реконструкцію.

Відділ виробничого ветеринарного контролю.

ВВВК підприємства забезпечу ветеринарно-санітарний нагляд і технічний контроль за якістю продукції, що випускається. Також відбувається контроль за якістю допоміжних матеріалів, що надходять. Для здійснення своєї роботи відділ забезпечений приміщеннями, обладнанням та реактивами.

 

Головна
ПАТ "Ватутінський м'ясокомбінат"

 

Сайт управляется системой uCoz